Podoktorski projekt Z4-8229

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Projekt

Članica UL UL Fakulteta za elektrotehniko
Šifra Z4-8229
Naziv projekta Vpliv različnih tipov nanodelcev na živčne celice in makrofage – analiza kratkoročnih in dolgoročnih posledic na celičnis tress, diferenciacijo in celično signaliziranje
Odbodje 1.5.2017 – 30.4.2019
Letni obseg 1 FTE
Vodja Jasna Lojk
Veda Biotehniške vede, Biotehnologija
Vsebinski opis projekta V zadnjih letih se je izpostavljenost okoljskim in industrijskim nanodelcem (ND) močno povečala, predvsem preko vse večjega onesnaževanja okolja in množične uporabe ND v potrošniških produktih. Taki ND lahko vstopijo in se kopičijo v telesu, vključno z možgani, kjer lahko povzročijo različne zdravstvene težave. Kljub temu je veliko vprašanj o mehanizmih nevrotoksičnosti nanodelcev, še posebej glede dolgoročnih posledic, kot so vpliv na diferenciacijo in nevrodegeneracijo, še vedno neodgovorjenih. Poleg tega so recentne študije pokazale, da ND na celice ne vplivajo le preko direktnih poškodb, ampak tudi preko bolj subtilnih vplivov na celično signaliziranje. Na žalost raziskave nanotoksikologije še vedno zaostajajo za hitrim industrijskim razvojem in komercializacijo nanotehnologije.Ta podoktoski projekt je del širše študije potencialne toksičnosti izbranih industrijskih in biomedicinskih ND v okviru Skupine za nano in biotehnološke aplikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. V okviru projekta bomo analizirali citotoksičnosti in z njo povezane mehanizme za izbrane industrijske ND (npr. SiO2, TiO2, srebro) na humanem nevralnem celičnem modelu in vitro. Določili bomo splošne mehanizme toksičnosti, analizirali interakcije med celicami in ND ter z ND sprožene spremembe v celični signalizaciji.

Projekt bo omogočil boljše razumevanje mehanizmov toksičnosti ND na nevralnih celicah po kratkotrajnih in dolgotrajnih izpostavitvah, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na direktno toksičnost, stresni odziv in spremembe v celični signalizaciji. Raziskave nam bodo omogočile tudi boljše razumevanje povezave med lastnostmi ND, njihovimi toksičnimi mehanizmi in morebitnimi spremembami v celični signalizaciji, ki imajo lahko pomemben vpliv na delovanje celic in tkiv. S tem bomo pokazali tudi na potencialne nevarnosti nanomaterialov široko razširjenih v industrijskih in potrošniških produktih.

Sestava projektne skupine povezava na SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija DS1   Analiza privzema ND, toksičnosti in morfoloških spremembOsnovni testi toksičnosti nam bodo dali splošni pregled nad morebitnimi mehanizmi toksičnosti nanodelcev ter informacijo o mehanizmu njihovega privzema in znotrajcelične usode v celičnem modelu človeškega neuroblastoma. Te študije bodo osnova za nadaljnje, bolj detajlne raziskave mehanizmov opažene toksičnosti.

DS2   Kratkotrajni vplivi ND na celično signaliziranje

Različni mehanizmi toksičnosti nanodelcev, kot so ROS, vnetje, genotoksičnost in apoptoza, so tesno povezani s spremembami v celičnem signaliziranju. Analiza aktivnosti različnih signalnih poti povezanih s stresom in vnetjem ter morebitni mehanizem aktivacije nam bo pomagala boljše razumeti toksične mehanizme nanodelcev tudi na molekularnem nivoju, ter ovrednotiti morebitne indirektne vplive opažene toksičnosti nanodelcev na nevralnih celicah.

DS3   Dolgoročni učinki ND na pomembne celične procese

Vzpostavili bomo protokole za diferenciacijo celic neuroblastoma in izvedli študije dolgoročne izpostavitve nanodelcem. Osredotočili se bomo predvsem na vpliv različnih industrijskih  nanodelcev na direktno citotoksičnost, molekularne spremembe ki nakazujejo vnetje ter spremembe v celični signalizaciji.

Bibliografske reference povezava na SICRIS

 

Nazaj  // English